Tatiana Schürmann - tlmočenie a preklad nemeckého jazyka

Tlmočenie

Rôzne typy podujatí si vyžadujú aj rôzne druhy resp. techniky tlmočenia.
Ponúkané služby v oblasti tlmočenia:

1. Simultánne tlmočenie

  • Bezprostredné tlmočenie prejavu rečníka, pri ktorom je tlmočník v zvukotesnej kabínke, počúva a zároveň tlmočí. Poslucháči počúvajú cez slúchadlá.
  • Je to najnáročnejší typ tlmočenia: tlmočník sa musí vedieť maximálne sústrediť a musí pohotovo a čo najpresnejšie pretlmočiť prednášaný prejav, ktorý býva často pripravený vopred, a preto je prednášaný v pomerne rýchlom tempe.
  • Pri tomto druhu tlmočenia sa väčšinou vyžadujú dvaja tlmočníci. Zároveň je potrebná tlmočnícka technika.
  • Využíva sa pri rôznych konferenciách, zasadnutiach, prednáškach s väčším počtom účastníkov alebo s medzinárodnou účasťou, kde je potrebné tlmočiť do viacerých jazykov naraz.

2. Konzekutívne tlmočenie

  • Tlmočenie bežné pri rokovaniach, besedách, workshopoch, príhovoroch a zasadnutiach s menším počtom účastníkov.
  • Rečník prednesie svoj príspevok – celý alebo po častiach - a tlmočník ho následne za pomoci svojich poznámok pretlmočí.

3. Šušotáž

  • Tlmočenie šeptom, pri ktorom tlmočník sedí pri účastníkovi (max. medzi dvomi účastníkmi) a tichým hlasom tlmočí.

4. Sprevádzanie

  • Na medzinárodných podujatiach, konferenciách, kongresoch, veľtrhoch, pri oficiálnych návštevách, festivaloch, spoločenských podujatiach.

Mojou snahou je podať pre Vás ten najkvalitnejší výkon. Na každé tlmočenie sa chcem čo najlepšie pripraviť. Je preto veľkou pomocou, keď mi pred podujatím poskytnete materiály, ktoré mi umožnia zoznámiť sa s prejednávanou problematikou i zaužívanou terminológiou.
nemecko - slovenský preklad | preklady | tlmočenie | nemčina | slovenčina | súdne preklady | overené preklady | zo slovenčiny do nemčiny