Tatiana Schürmann - tlmočenie a preklad nemeckého jazyka

Profil

2015:
Získanie certifikátu Dôveryhodná firma 2015.
2011 - 2017:
Moderovanie Sviatku kultúry a vzájomnosti v Kežmarku.
Od 2009:
Popri prekladateľstve pôsobím aj ako pedagogička na nemeckom bilingválnom Gymnáziu Opatovská cesta 7 v Košiciach.
2007:
Absolvovala som odborné minimum a úspešne som zložila odbornú skúšku prekladateľa nemeckého jazyka v zmysle zákona 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
2004 - 2008:
Činnosť prekladateľky a tlmočníčky pre spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. v Košiciach.
2003:
Po úspešnom absolvovaní skúšok na Krajskom súde v Košiciach som bola vymenovaná za súdnu tlmočníčku pre nemecký jazyk.
1996 - 2004:
Popri prekladateľstve som pôsobila aj ako pedagogička na gymnáziu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka v Košiciach.
1994 - 1995:
Práca prekladateľky a tlmočníčky pre nemeckú stavebnú spoločnosť Bilfinger+Berger AG v Ruskej federácii.
1994:
Ukončila som štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove v odbore slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra.


Študijnými pobytmi a účasťou na rôznych seminároch, kurzoch a tréningoch si ďalej systematicky dopĺňam kvalifikáciu a odbornosť, ale aj ďalšie zručnosti, ktoré považujem za dôležité pre činnosť tlmočníka a pre správnu komunikáciu s klientom: 2008:
Spoločenská etiketa, protokol, umenie rokovať v pracovnom a spoločenskom styku – Súkromná škola protokolu Interlang Bratislava
2008:
Práca s hlasom a technika výslovnosti (základný + nadstavbový kurz) – Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V., Mníchov – Nemecko
2007:
Tlmočenie od A po Z - Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V., Hannover – Nemecko
2006:
Tréning prezentačných zručností
2005:
Tréning komunikačných zručností
2004:
Vzdelávacia akadémia Klausenhof, Hamminkeln - Nemecko
2002, 2003:
Unterfränkische Heimvolkshochschule e.V. Sambachshof - Nemecko
1992:
Univerzita Tübingen - Nemecko
1992:
Univerzita Jena - Nemecko
nemecko - slovenský preklad | preklady | tlmočenie | nemčina | slovenčina | súdne preklady | overené preklady | zo slovenčiny do nemčiny