Tatiana Schürmann - tlmočenie a preklad nemeckého jazyka

Preklady

Rada pre Vás vykonám:

Preklad z nemeckého jazyka do slovenského jazyka a opačne

Texty rôzneho charakteru, najmä právne (zmluvy, zápisnice, správy, zákony, podania, stanoviská), obchodno-ekonomické a technické (korešponencia, príhovory, rozličné analýzy, návody, katalógy, technické správy, podklady k stavebným projektom a pod.)

Overený preklad

Doklady a dokumenty na úradné účely: rodné listy, vysvedčenia, diplomy, potvrdenia, osvedčenia, certifikáty, technické preukazy a podobne.
Preklad dokumentu sa zviaže s originálom resp. overenou kópiou dokumentu a opatrí sa doložkou prekladateľa s okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR.

Korektúru

Na požiadanie pre Vás zabezpečím korektúru textov rodeným hovorcom jazyka.
nemecko - slovenský preklad | preklady | tlmočenie | nemčina | slovenčina | súdne preklady | overené preklady | zo slovenčiny do nemčiny