Tatiana Schürmann - tlmočenie a preklad nemeckého jazyka

Princípy a etický kódex

Moje tlmočnícke a prekladateľské výkony sa zakladajú na 3 pilieroch:

odbornosť, profesionálny prístup, efektívnosť

  • Skôr, než Vašu objednávku prijmem, prehodnotím, či ju s istotou dokážem zrealizovať včas a kvalitne.
  • Na tlmočnícky a prekladateľský výkon sa dôkladne pripravujem, so zákazníkom komunikujem, konzultujem terminológiu, podkladové materiály a prípadnú ďalšiu podporu.
  • Sústreďujem sa na dôkladné a verné tlmočenie a sprostredkovanie komunikácie bez toho, aby som do prejavov nejakým spôsobom zasahovala.
  • Svojím prístupom, správaním a vystupovaním sa snažím prispieť k príjemnej atmosfére a reprezentovať svojho zákazníka.
  • Zadaný preklad Vám dodám v dohodnutom termíne.

Pri svojej práci dôsledne dodržiavam zásady etického kódexu tlmočníka / prekladateľa:

  • zachovanie absolútnej mlčanlivosti o všetkých nadobudnutých informáciách
  • neposkytovanie žiadnych údajov, informácií či podkladov iným osobám
  • zachovanie nestrannosti a objektívnosti
Mojim právom je:
  • odmietnuť prekladateľský úkon, ak existuje dôvodné podozrenie, že jeho obsah napĺňa skutkovú podstatu trestného činu, alebo je v rozpore s dobrými mravmi
  • prerušiť tlmočnícky úkon, ak existuje dôvodné podozrenie, že jeho obsah napĺňa skutkovú podstatu trestného činu, je v rozpore s dobrými mravmi, alebo vykazuje znaky akejkoľvek diskriminácie
nemecko - slovenský preklad | preklady | tlmočenie | nemčina | slovenčina | súdne preklady | overené preklady | zo slovenčiny do nemčiny